Xe tải Chiến Thắng 2 cầu

Xe tải Chiến Thắng 6.5 tấn 2 cầu thùng khung mui
Liên hệ

Xe tải Chiến Thắng 6.5 tấn 2 cầu thùng khung mui

 • Thùng: 5310x2210x770 /2.140
  Công suất: 90 kW
  Lốp: 10.00 - 20
Xe tải ben Chiến Thắng 6.2 tấn 2 cầu cabin đẹp
Liên hệ

Xe tải ben Chiến Thắng 6.2 tấn 2 cầu cabin đẹp

Thùng: 3.710 x 2.130 x 650
Công suất: 90 kW
Lốp: 9.00 - 2

Xe tải ben Chiến Thắng 6.2 tấn 2 cầu
Liên hệ

Xe tải ben Chiến Thắng 6.2 tấn 2 cầu

 • Thùng: 3.720 x 2.130 x 650
  Công suất: 90 kW
  Lốp: 9.00 - 20
Xe tải ben Chiến Thắng 5.5 tấn 2 cầu
Liên hệ

Xe tải ben Chiến Thắng 5.5 tấn 2 cầu

 • Thùng: 3.440 x 2.040 x 650
  Công suất: 85 kW
  Lốp: 9.00 - 20
Xe tải ben Chiến Thắng 3.9 tấn 2 cầu
Liên hệ

Xe tải ben Chiến Thắng 3.9 tấn 2 cầu

 • Thùng: 3.120 x 1.700 x 600
  Công suất: 60 kW
  Lốp: 7.50 - 16
Xe tải ben Chiến Thắng 3.48 tấn 2 cầu
Liên hệ

Xe tải ben Chiến Thắng 3.48 tấn 2 cầu

 • Thùng: 3.120 x 1.710 x 540
  Công suất: 60 kW
  Lốp: 7.50 - 16
Xe tải ben Chiến Thắng 6.2 tấn 2 cầu
Liên hệ

Xe tải ben Chiến Thắng 6.2 tấn 2 cầu

 • Thùng: 3.720 x 2.130 x 650
  Công suất: 90 kW
  Lốp: 9.00 - 20
Xe tải ben Chiến Thắng 6.2 tấn 2 cầu cabin đẹp
Liên hệ

Xe tải ben Chiến Thắng 6.2 tấn 2 cầu cabin đẹp

 • Thùng: 3.710 x 2.130 x 650
  Công suất: 90 kW
  Lốp: 9.00 - 20
Xe tải ben Chiến Thắng 3.9 tấn 2 cầu
Liên hệ

Xe tải ben Chiến Thắng 3.9 tấn 2 cầu

 • Thùng: 3.120 x 1.700 x 600
  Công suất: 60 kW
  Lốp: 7.50 - 16
Liên hệ

Xe tải ben Chiến Thắng 3.48 tấn 2 cầu

 • Thùng: 3.120 x 1.710 x 540
  Công suất: 60 kW
  Lốp: 7.50 - 16
popup

Số lượng:

Tổng tiền: